Oberoende investeringsrådgivning

Vi erbjuder helt oberoende investeringrådgivning, finansiell planering och förmögenhetsförvaltning.

Vi gör detta som ett anknutet ombud till Connectum Capital Management AS. Connectum grundades 2002 och har idag ett kapital under rådgivning på över 1 miljard SEK. Kunderna utgörs av företagsägare, entreprenörer, family offices, institutioner och  privatpersoner på fem kontinenter.

Alla rådgivare på Connectum och Effektiv Förmögenhetsförvaltning har hög utbildning och lång erfarenhet av arbete i seniora positioner inom fond- och kapitalförvaltning och private banking, både i Sverige och utomlands.

Vi är samtliga övertygade om att den enda hållbara vägen till långsiktig framgång är att alltid sätta våra kunders intressen först. Det är därför vi valt att arbeta helt oberoende och endast få ersättning genom arvoden direkt från kunderna.

En rådgivare som säljer egna produkter eller mottar provision för att sälja vissa produkter får alltid kämpa med intressekonflikter och kommer aldrig att ge helt opartiska råd. Det finns många exempel på tillfällen där sådana rådgivare gett råd som varit till direkt skada för kunderna samtidigt som de varit mycket lönsamma för rådgivaren.

Läs gärna mer om Connectums rådgivning på Connectums svenska webbsidor.

Connectum - Fullständigt oberoende investeringsrådgivning

Expertkonsulttjänster

Vi utför även arbete på konsultbas mot institutionella kunder, där vi bistår med specialkompetens inom organisation, strategier och processer inom fond- och kapitalförvaltning. Vi genomför även utvärdering av olika förvaltningslösningar. Kontakta oss för mer information om detta.