Vi hjälper dig att säkra din framtid

Vi vill att ditt kapital ska vara ett effektivt verktyg för att nå dina mål. Vi hjälper dig att placera det så att du ska kunna nå dina mål utan att ta risker du inte behöver ta, inte vill ta eller inte har råd att ta.

I vår rådgivning kombinerar vi fyra komponenter:

  1. En mycket god förståelse för dina förutsättningar och vad du vill uppnå. Utan att veta var du är eller vart du vill kommer du inte att hitta rätt.
  2. En metodik baserad på robusta slutsatser från den omfattande akademiska forskningen om kapitalmarknader. Forskningsresultat utgör den säkraste källan till kunskap.
  3. En helt oberoende ställning. Vi erbjuder inga egna produkter. Vi tar inte heller emot några provisioner eller andra ersättningar från andra än våra kunder. Du ska aldrig behöva tveka om att vi står helt och hållet på din sida.
  4. Transparens och öppenhet. Det vi gör ska alltid vara begripligt, tydligt och utan dolda agendor.

Vi kan hjälpa dig att ta kontroll över din ekonomi. Tillsammans upprättar vi en långsiktig och realistisk plan för hur ditt kapital ska placeras. Vi bistår med genomförandet av planen. Vi övervakar dina placeringar och att ser till att de justeras vid behov. Vi hjälper dig att justera planen när dina förutsättningar förändras och att behålla disciplinen att följa den även i besvärliga tider.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Connectum - certifierat oberoende investeringsrådgivning

Vi arbetar tillsammans med Connectum Capital Management AS när vi erbjuder investeringsrådgivning, finansiell planering och förmögenhetsförvaltning.

Connectum grundades 2002, är baserat i Oslo i Norge, och har idag ett kapital under rådgivning på över 1,6 miljarder SEK. Kunderna utgörs av företagsägare, entreprenörer, family offices, institutioner och privatpersoner på fem kontinenter.  Läs mer här!

Vi är stolta över att Effektiv Förmögenhetsförvaltning har tilldelats UC Sigill Guld, vilket betyder att UC bedömer att vi tillhör företagen med högst kreditvärdighet, att vi har en mycket stabil finansiell situation och risken att vi ska hamna på obestånd är mycket liten. Vi hoppas att detta bidrar till att du känner dig trygg när du arbetar med oss.