Denna webplats använder s k ”cookies” (”kakor”). Detta medför att alla besökare enligt lag ska få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Det finns två typer, persistenta cookies och sessionscookies.

Persistenta cookies utgörs av en liten textfil som ligger kvar på besökarens dator till ett framtida datum. Sådana cookies kan till exempel användas för att besökaren lättare ska kunna använda webplatsen genom att komma ihåg inställningar.

Sessionscookies lagras tillfälligt i besökarens dators minne och försvinner när besökarens webbläsare stängs.

Vad använder vi cookies till?

Webbplatsen använder cookies i två huvudsakliga syften, att förbättra upplevelsen för besökare och att inhämta statistik om våra besökare och hur de använder webplatsen.

1. PHP

Webbplatsen är uppbyggd med skriptspråket PHP som använder en sessionscookie (”PHPSESSID”) för att särskilja olika besökare från varandra. Den försvinner när besökaren stänger sin webläsare och innehåller ingen personlig information om besökaren.

2. Samtycke till cookies

Webbplatsen använder sig av en cookie (”viewed_cookie_policy”) för att hålla ordning på om en användare gett sitt samtycke till cookies eller inte. Detta svar lagras i upp till ett år. Så länge användaren inte ger samtycke kommer samtycke att fortsätta efterfrågas.

3. Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder persistenta cookies (”_ga”, ”_gat” och ”_gic”) för att kunna analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie genom er användning av webbplatsen (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter för den som innehar webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet.

Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar.

Genom att använda webbplatsen samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Hur kan cookies väljas bort?

Du kan undvika cookies genom att göra inställningar i din dator och din webbläsare. Det är möjligt att webbplatsen då inte fungerar som avsett.

Inställningarna görs på olika sätt för olika datorer och webbläsare, så vi hänvisar i första hand till webbläsarens hjälpfunktion.

Mer information

Kontakta gärna oss om ni har frågor om cookies på webbplatsen som inte besvaras ovan.